Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Tālrunis: +371 64 473 455

Kontakti

Tālrunis
+371 64 473 455

E-pasts:
sports@gulbene.lv
dainis243@inbox.lv

Adrese:
Skolas iela 10A, Gulbene, LV-4401

Darba laiks:
Pirmdiena–piektdiena: 7.30–22.00 
Sestdiena: 10.00–15.00 (pēc sacensību grafika)
Svētdiena: pēc sacensību grafika

Par sporta aktualitātēm Gulbenes novadā skatiet
www.gulbene.lv
www.dzirkstele.lv

Rekvizīti

Maksātājs:
Gulbenes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116327
Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2,
Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV03UNLA0050014339919

Pakalpojumu saņēmējs:
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Reģ. Nr.4471902199
Adrese: Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
e-pasts: sports@gulbene.lv

Direktors

Arnis Šķēls

Tālr. 29 343 189


Direktora vietnieks 
Dainis Mikolajs
Tālr. 26 682 145

Lietvede
Inese Kļava
Tālr. 26 490 636

Metodiķis
Andrejs Andževs
Tālr. 28 705 085

Dienesta viesnīcas vadītāja
Irina Usāne
Tālr. 26 446 150

Fizioterapeite
Ingvilda Stībele
Tālr. 29 376 380