Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Tālrunis: +371 64 473 455

Vecākiem

Pamata prasības treniņu procesa organizēšanai

Profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi var norisināties arī iekštelpās.

Treniņu procesā piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu.

Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m 2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības. 

Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.

Audzēkņu testēšanu var neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Sporta treniņa (nodarbības) laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes. 

Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%. 

Šobrīd dalībai treniņos nav vecuma ierobežojuma, sacensībās iekštelpās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem.

Detalizētu kārtību sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai, atbilstoši 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām, nosaka izglītības iestāde un publisko iestādes tīmekļvietnē.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas tīmekļvietne: http://www.gulbenesbjss.lv/

Lejupielādēt (Word)

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 2021.gada septembrī aicina uzsākt treniņus 2014.gadā dzimušos bērnus

Kontakti

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Iepazīšanās diena

Bērni, kuri dzimuši 2012, 2013., 2014. un 2015.gadā, kopā ar vecākiem 27.08.2021. no plkst. 16.00 līdz 20.00 tiek laipni aicināti piedalīties “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Iepazīšanās dienā”, kas risināsies Gulbenē, Līkajā ielā - 21 (bijušās Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukums).

Pasākumā būs iespējams satikt sporta veidu trenerus un sporta skolas vadību, aprunāties par interesējošiem jautājumiem, lai uzsāktu treniņus Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2021./2022.mācību gadā.

Bērniem būs iespēja izmēģināt savus spēkus basketbola, futbola, vieglatlētikas un volejbola sporta veidu aktivitātēs.

Skolas padome

Padomes priekšsēdētājs – Kaspars Kallass
Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Pāvels Veselovs

Vecāku pārstāvji:
Aivars Berkolds
Gatis Priedītis
Vilnis Ziediņš
Ilze Putne

Pedagogu pārstāvji: Oskars Vīksna; Sarmīte Gobiņa

Sporta skolas administrācijas pārstāvji:
Direktors Arnis Šķēls
Direktora vietnieks Dainis Mikolajs

13/10/2020

Tiešsaistes konference 

"Bērnu un jauniešu sports Latvijā: Kāda ir jaunā realitāte?"

Konference notiks 20.oktobrī plkst. 10:00 - 14:00

Dokumenti / Veidlapas